L'Art'Doise

获取电话号码
通讯
 

L'Art'Doise

地图和联系方式

联系我们

营业时间

Monday

Closed

Tuesday - Saturday

12:00 - 14:00 / 18:30 - 22:00

Sunday

12:00 - 14:00

一般信息

菜肴

传统美食, 祝酒词

经营类型

餐厅, 酒吧, 吐司酒吧

服务

带走, 厕所和残疾人通道, 无线上网, 免费停车场距离酒店有50米, 私人租用, 夏日露台

支付方式

借记卡, 检查, 现金, 大师, EN - Titres餐厅, 签证